Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

Tactile Switch

Hết hàng
Nút nhấn 12x12x17
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Nút nhấn 12x12x17
Hết hàng
Nút nhấn 4P 6x6x10mm DIP
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Nút nhấn 4P 6x6x10mm
Hết hàng
Nút nhấn 6.0x3.5x2.5 SMD
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Nút nhấn 6.0x3.5x2.5 SMD
Hết hàng
Nút nhấn 2 chân 3x6x5 SMD
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Nút nhấn 2 chân 3x6x5 SMD, bán theo con
Hết hàng
Nút nhấn 12x12x12
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Nút nhấn, tactile switch, 12x12x17, nút bấm
Hết hàng
Nút nhấn 6x6x11 ngang
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Nút nhấn 6x6x11 ngang
Hết hàng
Nút nhấn 4 chân 6x6x9
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Nút nhấn 4 chân
Hết hàng
Nút nhấn dán nằm ngang 4p
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Nút nhấn dán nằm ngang 4p
Hết hàng
Nút nhấn 6x6x4.3 4p
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Nút nhấn 6x6x4.3 4p
Hết hàng
Nút nhấn 12x12x10
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Nút nhấn 12x12x10 4P
Hết hàng
Nút nhấn 12x12x7
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Nút nhấn 12x12x7
Hết hàng
Nút nhấn 6x6x5mm DIP 4P
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Nút nhấn 6x6x5mm DIP 4P
Hết hàng
Nút Nhấn 3.5x6x2.5mm 2Pin SMD
SL Đơn giá
1
700 VNĐ
50 650 VNĐ
100 600 VNĐ
500 550 VNĐ
1000 Liên hệ
Nút Nhấn 3.5x6x2.5mm 2Pin SMD Đầu Trắng, Bán theo con.
Hết hàng
Nút Nhấn Ngang 3x6x3.5mm 4Pin SMD
SL Đơn giá
1
600 VNĐ
50 550 VNĐ
100 500 VNĐ
500 450 VNĐ
1000 Liên hệ
Nút Nhấn Ngang 3x6x3.5mm 4Pin SMD, Bán theo con
Hết hàng
Nút Nhấn 4x4x2.3 4Pin SMD
SL Đơn giá
1
550 VNĐ
50 520 VNĐ
100 500 VNĐ
500 480 VNĐ
1000 Liên hệ
Nút Nhấn 4x4x2.3 4Pin SMD, Bán theo con
Hết hàng
Nút Nhấn 4x4x1.5 4Pin SMD
SL Đơn giá
1
600 VNĐ
50 550 VNĐ
100 520 VNĐ
500 500 VNĐ
1000 Liên hệ
Nút Nhấn 4x4x1.5 4Pin SMD, Bán theo con
Hết hàng
Nút Nhấn 6.2x6.2x3.1MM 4Pin SMD Màu Đen
SL Đơn giá
1
500 VNĐ
50 480 VNĐ
100 450 VNĐ
500 420 VNĐ
1000 Liên hệ
Nút Nhấn 6.2x6.2x3.1MM 4Pin SMD Màu Đen, Bán theo con
Hết hàng
Nút Nhấn 6.2x6.2x3.1MM 5Pin SMD Màu Đen
SL Đơn giá
1
500 VNĐ
50 480 VNĐ
100 450 VNĐ
500 420 VNĐ
1000 Liên hệ
Nút Nhấn 6.2x6.2x3.1MM 5Pin SMD Màu Đen, Bán theo con.
Hết hàng
Nút Nhấn 6x6x3.1mm 5Pin SMD
SL Đơn giá
1
750 VNĐ
50 720 VNĐ
100 700 VNĐ
500 680 VNĐ
1000 Liên hệ
Nút Nhấn, 6x6x3.1mm 5 Chân Kiểu Dán, Bán theo con.
Hết hàng
Nút Nhấn Ngang 6x6x10mm 4Pin Dip
SL Đơn giá
1
900 VNĐ
50 830 VNĐ
100 800 VNĐ
500 720 VNĐ
1000 Liên hệ
Nút Nhấn Ngang, 6x6x10mm 4Pin Dip, Bán theo con.