Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

Thạch Anh

Hết hàng
Thạch anh 12MHZ HC49-DIP
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Thạch anh 12MHZ HC49-DIP
Hết hàng
Thạch anh 20MHZ HC49-DIP
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Thạch anh 20MHZ HC49-DIP
Hết hàng
Thạch Anh 8MHz
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Thạch anh 8MHZ (7050)
Hết hàng
Crystal 2520 40mhz
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Crystal 2520 40MHZ
Hết hàng
Thạch anh FA 128
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Thạch anh FA 128
Hết hàng
Thạch anh TCXO-48.000MHz-4_V
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Thạch anh TCXO-48.000MHz-4_V
Hết hàng
Thạch Anh 25Mhz 2 Chân SMD HC49-S
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Thạch Anh 25Mhz 2 Chân SMD HC49-S
Hết hàng
 Thạch anh 11.0592MHZ SMD
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
 Thạch anh 11.059 2MHZ SMD
SL kho: 1000
Thạch Anh 32MHz 2016
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
10 2.400 VNĐ
50 2.300 VNĐ
200 2.200 VNĐ
500 Liên hệ
Thạch anh 32MHz 2016
SL kho: 1000
Thạch Anh 32.768kHz 3215
SL Đơn giá
1
4.200 VNĐ
10 4.100 VNĐ
50 4.000 VNĐ
200 3.900 VNĐ
500 Liên hệ
32.768kHz ±20ppm Crystal 12.5pF 50 kOhm, 2Pins, Bán theo con.
Hết hàng
Thạch Anh 32.768KHz 4Pins
SL Đơn giá
1
2.800 VNĐ
50 2.700 VNĐ
100 2.600 VNĐ
500 Liên hệ
32.768kHz ±100ppm Crystal 6pF 50 kOhm, 4Pins, Bán theo con.
Hết hàng
Thạch Anh  32.768kHz 2x6mm
SL Đơn giá
1
1.500 VNĐ
50 1.300 VNĐ
100 1.200 VNĐ
500 1.100 VNĐ
1000 Liên hệ
Thạch anh 32.768kHz  ±20ppm, D=2.0mm, L=6.0mm, Bán theo con.
Hết hàng
Thạch Anh  32.768kHz 3x8mm
SL Đơn giá
1
1.500 VNĐ
50 1.400 VNĐ
100 1.300 VNĐ
500 1.200 VNĐ
1000 Liên hệ
Thạch anh 32.768kHz  ±20ppm, D=3.0mm, L=8.0mm, Bán theo con.
Hết hàng
Thạch Anh 4MHz 5032 2Pin
SL Đơn giá
1
4.000 VNĐ
50 3.800 VNĐ
100 3.700 VNĐ
500 3.600 VNĐ
1000 Liên hệ
Thạch anh 4Mhz, 2Pins, SMD 5.0x3.2mm,Bán theo con.
Hết hàng
Thạch Anh 8MHz 5032 2Pin
SL Đơn giá
1
4.000 VNĐ
50 3.800 VNĐ
100 3.700 VNĐ
500 3.600 VNĐ
1000 Liên hệ
Thạch anh 8Mhz, 2Pins, SMD 5.0x3.2mm, Bán theo con.
Hết hàng
Thạch Anh 10MHz 5032 2Pin
SL Đơn giá
1
4.000 VNĐ
50 3.800 VNĐ
100 3.700 VNĐ
500 3.600 VNĐ
1000 Liên hệ
Thạch anh 10Mhz, 2Pins, SMD 5.0x3.2mm, Bán theo con.
Hết hàng
Thạch Anh 16MHz 5032 2Pin
SL Đơn giá
1
4.000 VNĐ
50 3.800 VNĐ
100 3.700 VNĐ
500 3.600 VNĐ
1000 Liên hệ
Thạch anh 16Mhz, 2Pins, SMD 5.0x3.2mm, Bán theo con.
Hết hàng
Thạch Anh 20MHz 5032 2Pin
SL Đơn giá
1
4.000 VNĐ
50 3.800 VNĐ
100 3.700 VNĐ
500 3.600 VNĐ
1000 Liên hệ
Thạch anh 20Mhz, 2Pins, SMD 5.0x3.2mm, Bán theo con.
Hết hàng
Thạch Anh 24MHz 5032 2Pin
SL Đơn giá
1
4.000 VNĐ
50 3.800 VNĐ
100 3.700 VNĐ
500 3.600 VNĐ
1000 Liên hệ
Thạch anh 24Mhz, 2Pins, SMD 5.0x3.2mm, Bán theo con.
Hết hàng
Thạch Anh 25MHz 5032 2Pin
SL Đơn giá
1
4.000 VNĐ
50 3.800 VNĐ
100 3.700 VNĐ
500 3.600 VNĐ
1000 Liên hệ
Thạch anh 25Mhz, 2Pins, SMD 5.0x3.2mm, Bán theo con