Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

Triac

Hết hàng
BT136-600
SL Đơn giá
1
5.000 VNĐ
10 4.500 VNĐ
50 4.000 VNĐ
100 Liên hệ
BT136-600, TRIAC Standard 600V 4A, Bán theo con.
Hết hàng
BTA41-600B
SL Đơn giá
1
3.100 VNĐ
10 3.000 VNĐ
50 2.900 VNĐ
100 Liên hệ
BTA41-600B, TRIAC Standard 600V 40A, Bán theo con.
Hết hàng
BTA12-600BRG
SL Đơn giá
1
8.000 VNĐ
10 7.500 VNĐ
50 7.000 VNĐ
100 Liên hệ
BTA12-600BRG,TRIAC Standard 600V 12A , Bán theo con.
Hết hàng
BT134-600E
SL Đơn giá
1
5.000 VNĐ
10 4.500 VNĐ
50 4.000 VNĐ
100 Liên hệ
BT134-600E, TRIAC Logic - Sensitive Gate 600V 4A, Bán theo con.