Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

Tụ ceramic 0603

Hết hàng
C0603 390pF
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
C0603 390pF
Hết hàng
C0603 1.5pF 50V
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 180 VNĐ
50 140 VNĐ
200 130 VNĐ
500 120 VNĐ
C0603 1.5pF 50V
SL kho: 4000
C0603 0.3pF 50V
SL Đơn giá
1
Liên hệ
100 Liên hệ
1000 Liên hệ
4000 Liên hệ
8000 Liên hệ
SL kho: 4000
C0603 0.8pF 50V
SL Đơn giá
1
180 VNĐ
100 140 VNĐ
1000 120 VNĐ
4000 100 VNĐ
8000 Liên hệ
SL kho: 12000
C0603 12pF 50V
SL Đơn giá
1
180 VNĐ
100 140 VNĐ
1000 120 VNĐ
4000 100 VNĐ
8000 Liên hệ
SL kho: 4000
C0603 8pF 50V
SL Đơn giá
1
180 VNĐ
100 140 VNĐ
1000 120 VNĐ
4000 100 VNĐ
8000 Liên hệ
SL kho: 4000
C0603 6pF 50V
SL Đơn giá
1
200 VNĐ
100 180 VNĐ
1000 160 VNĐ
4000 140 VNĐ
8000 Liên hệ
SL kho: 20000
C0603 10uF 50V
SL Đơn giá
1
200 VNĐ
100 180 VNĐ
1000 160 VNĐ
4000 140 VNĐ
8000 Liên hệ
Tụ điện 0603 1uF 50V ,Sai số 10% , 4000 pcs/1 reel , Bán theo con
SL kho: 4000
C0603 1pF 50V
SL Đơn giá
1
180 VNĐ
100 140 VNĐ
1000 120 VNĐ
4000 100 VNĐ
8000 Liên hệ
Tụ điện 0603 1pF 50V ,Sai số 10% , 4000 pcs/1 reel , Bán theo con
SL kho: 4000
C0603 3.3pF 50V
SL Đơn giá
1
180 VNĐ
100 140 VNĐ
1000 120 VNĐ
4000 100 VNĐ
8000 Liên hệ
Tụ điện 0603 3.3pF 50V ,Sai số 10% , 4000 pcs/1 reel , Bán theo con.
SL kho: 4000
C0603 4.7pF 50V
SL Đơn giá
1
180 VNĐ
100 140 VNĐ
1000 120 VNĐ
4000 100 VNĐ
8000 Liên hệ
Tụ điện 0603 4.7pF 50V ,Sai số 10% , 4000 pcs/1 reel , Bán theo con.
SL kho: 4000
C0603 6.8pF 50V
SL Đơn giá
1
180 VNĐ
100 140 VNĐ
1000 120 VNĐ
4000 100 VNĐ
8000 Liên hệ
Tụ điện 0603 6.8pF 50V ,Sai số 10% , 4000 pcs/1 reel , Bán theo con.
SL kho: 16000
C0603 10pF 50V
SL Đơn giá
1
180 VNĐ
100 140 VNĐ
1000 120 VNĐ
4000 100 VNĐ
8000 Liên hệ
Tụ điện 0603 10pF 50V ,Sai số 10% , 4000 pcs/1 reel , Bán theo con.
SL kho: 8000
C0603 15pF 50V
SL Đơn giá
1
180 VNĐ
100 140 VNĐ
1000 120 VNĐ
4000 100 VNĐ
8000 Liên hệ
Tụ điện 0603 15pF 50V ,Sai số 10% , 4000 pcs/1 reel , Bán theo con.
SL kho: 9000
C0603 18pF 50V
SL Đơn giá
1
180 VNĐ
100 140 VNĐ
1000 120 VNĐ
4000 100 VNĐ
8000 Liên hệ
Tụ điện 0603 18pF 50V ,Sai số 10% , 4000 pcs/1 reel , Bán theo con.
SL kho: 6000
C0603 20pF 50V
SL Đơn giá
1
180 VNĐ
100 140 VNĐ
1000 120 VNĐ
4000 100 VNĐ
8000 Liên hệ
Tụ điện 0603 20pF 50V ,Sai số 10% , 4000 pcs/1 reel , Bán theo con.
SL kho: 4000
C0603 22pF 50V
SL Đơn giá
1
180 VNĐ
100 140 VNĐ
1000 120 VNĐ
4000 100 VNĐ
8000 Liên hệ
Tụ điện 0603 22pF 50V ,Sai số 10% , 4000 pcs/1 reel , Bán theo con.
SL kho: 4000
C0603 27pF 50V
SL Đơn giá
1
180 VNĐ
100 140 VNĐ
1000 120 VNĐ
4000 100 VNĐ
8000 Liên hệ
Tụ điện 0603 27pF 50V ,Sai số 10% , 4000 pcs/1 reel , Bán theo con.
SL kho: 3000
C0603 33pF 50V
SL Đơn giá
1
180 VNĐ
100 140 VNĐ
1000 120 VNĐ
4000 100 VNĐ
8000 Liên hệ
Tụ điện 0603 33pF 50V ,Sai số 10% , 4000 pcs/1 reel , Bán theo con.
SL kho: 8000
C0603 39pF 50V
SL Đơn giá
1
180 VNĐ
100 140 VNĐ
1000 120 VNĐ
4000 100 VNĐ
8000 Liên hệ
Tụ điện 0603 39pF 50V ,Sai số 10% , 4000 pcs/1 reel , Bán theo con.