Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

Tụ Hóa Cắm

Hết hàng
Tụ hóa 1000uF/50v
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Tụ hóa 1000uF/50v
Hết hàng
Tụ hóa 100uF/35v D10mm
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Tụ hóa 100uF/35v
Hết hàng
Tụ hóa 450V/680uF
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Tụ hóa 450V/680uF
Hết hàng
Tụ hóa cắm 1000uF/35V D10mm
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Tụ hóa cắm 1000uF/35V
Hết hàng
Tụ hóa 680uF/35V 10x20mm
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
tụ hóa 680uF/35V
Hết hàng
Tụ hóa cắm 3300uF 10V
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Tụ hóa 3300uF 10V
Hết hàng
Tụ hóa cắm 1000uF 30V
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Tụ hóa cắm 1000uF 30V
Hết hàng
Tụ hóa 470uF/50V 10x20mm
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Tụ hóa 470uF/50V 10x20mm
Hết hàng
Tụ hóa 100uF/400V
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Tụ hóa 100uF/400V 
SL kho: 1550
47uF/50V 6X12 mm
SL Đơn giá
1
400 VNĐ
50 350 VNĐ
100 320 VNĐ
200 300 VNĐ
500 Liên hệ
47uF/50V ±20% Aluminum Electrolytic Capacitor, 6x12 mm, Bán theo con
SL kho: 3100
680uF/25V 10x13mm
SL Đơn giá
1
1.000 VNĐ
20 950 VNĐ
50 900 VNĐ
100 800 VNĐ
500 Liên hệ
680uF/25V ±20% Aluminum Electrolytic Capacitor, 10x13mm, Bán theo con
SL kho: 2500
220uF/10V 5.0x11mm
SL Đơn giá
1
300 VNĐ
50 280 VNĐ
100 250 VNĐ
500 220 VNĐ
1000 Liên hệ
220uF/10V ±20% Aluminum Electrolytic Capacitor, Size 5x11mm, Bán theo con.
Hết hàng
4.7uF/400V 6x12mm
SL Đơn giá
1
800 VNĐ
50 750 VNĐ
100 700 VNĐ
500 650 VNĐ
1000 Liên hệ
4.7uF/400V ±20% Aluminum Electrolytic Capacitor, Size 6x12mm, Bán theo con.
SL kho: 2000
47uF/16V 5x7mm
SL Đơn giá
1
300 VNĐ
50 280 VNĐ
100 260 VNĐ
500 240 VNĐ
1000 Liên hệ
47uF/16V ±20% Aluminum Electrolytic Capacitor, 5x7 mm, Bán theo con.
SL kho: 2300
220uF/25V 6x11mm
SL Đơn giá
1
480 VNĐ
50 450 VNĐ
100 420 VNĐ
500 400 VNĐ
1000 Liên hệ
220uF/25V ±20% Aluminum Electrolytic Capacitor, Size 6x11mm, Bán theo con.
SL kho: 2000
470uF/16V 8X12mm
SL Đơn giá
1
480 VNĐ
50 450 VNĐ
100 420 VNĐ
500 400 VNĐ
1000 Liên hệ
470uF/16V ±20% Aluminum Electrolytic Capacitor, 8x12 mm, Bán theo con.
SL kho: 2000
1uF/50V 5x11mm
SL Đơn giá
1
600 VNĐ
50 550 VNĐ
100 500 VNĐ
500 Liên hệ
1uF/50V ±20%, Aluminum Electrolytic Capacitor, 5x11 mm, Bán theo con.
SL kho: 50
1000uF/16V 10x17mm
SL Đơn giá
1
1.000 VNĐ
50 900 VNĐ
100 800 VNĐ
500 Liên hệ
 1000uF/16V ±20% Aluminum Electrolytic Capacitor, Size 10x17mm, Bán theo con.
SL kho: 2050
1000uF/6.3V 8x12mm
SL Đơn giá
1
500 VNĐ
100 450 VNĐ
300 400 VNĐ
500 Liên hệ
1000uF/6.3V ±20% Aluminum Electrolytic Capacitor, 8x12mm, Bán theo con.
SL kho: 4000
47uF/25V 5x7mm
SL Đơn giá
1
300 VNĐ
100 280 VNĐ
300 250 VNĐ
500 Liên hệ
47uF/25V ±20% Aluminum Electrolytic Capacitor, 5x7 mm, Bán theo con.