Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

Tụ Nhôm SMD

Hết hàng
Tụ nhôm 100uF/35V 8x6.2mm(Size E)
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Tụ nhôm 100uF/35V 8x6.2mm(Size E)
Hết hàng
Tụ nhôm 68uf/16v
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Tụ nhôm 68uf/16v
Hết hàng
Tụ nhôm SMD 330UF/25V
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
 tụ nhôm 330UF/25V
Hết hàng
Tụ Nhôm 33uF/25V 5x5.4
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Tụ Nhôm 33uF/25V 5x5.4
Hết hàng
Tụ Nhôm 3.3uF/50V 4x5.4
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Tụ Nhôm 3.3uF/35V 4x5.4
Hết hàng
Tụ Nhôm 220uF/50V
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Tụ Nhôm 220uF/50V
Hết hàng
CAP ALUM 330UF 20% 25V SMD
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
CAP ALUM 330UF 20% 25V SMD,EMVA250ADA331MHA0G
Hết hàng
Tụ nhôm 100uF/6V
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Tụ nhôm 100uF/6V
Hết hàng
Tụ nhôm 10uF/25V
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Tụ nhôm 10uF/25V
Hết hàng
Tụ nhôm 2.2uF/50V
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Tụ nhôm 2.2uF/50V
Hết hàng
Tụ nhôm 4.7uF/50V
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Tụ nhôm 4.7uF/50V
Hết hàng
Tụ nhôm 1000uF/25V
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Hết hàng
Tụ nhôm 1000uF/6.3V
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Tụ nhôm 1000uF/6.3V
SL kho: 500
Tụ Nhôm 680uF 16V
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
SL kho: 1000
Tụ Nhôm 220uF 25V
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
SL kho: 800
Tụ Nhôm 100uF 25V
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
SL kho: 1800
Tụ Nhôm 2.2uF 16V
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 48.000 VNĐ
50 46.000 VNĐ
200 44.500 VNĐ
500 43.000 VNĐ
SL kho: 1000
Tụ nhôm 25V 1000uF 12x13mm
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 48.000 VNĐ
50 46.000 VNĐ
200 44.500 VNĐ
500 43.000 VNĐ
SL kho: 500
Tụ Nhôm 1000uF 16V 10x10mm
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 48.000 VNĐ
50 46.000 VNĐ
200 44.500 VNĐ
500 43.000 VNĐ
SL kho: 850
Tụ Nhôm 1000uF 6V 10x10.5
SL Đơn giá
1
2.600 VNĐ
10 2.500 VNĐ
50 2.400 VNĐ
100 2.300 VNĐ
500 Liên hệ