Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

Tụ Tantalum SMD

Hết hàng
Tụ tanta 220uF/10V SMD3525-B
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Tụ tanta 220uF/10V SMD3525-B
Hết hàng
Tụ tanta 100uF/10V SMD3528-B
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Tụ tanta 100uF/10V SMD3528-B
Hết hàng
Tụ tanta 220uF/10v 2917
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Tụ tanta 220uF/10v 2917 
Hết hàng
Tụ tanta D7343 220uF/16v
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Tụ tanta D7343 220uF/16v
Hết hàng
Tụ tanta D7343 100uf/16v
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Tụ tanta D7343 100uf/16v
Hết hàng
Tụ tanta 100uF/6,3V SMD 3258
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Tụ tanta 100uF/6,3V SMD 3258
Hết hàng
Tụ tantalum 227C 220uF/16V SMD 7343
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Tụ tantalum 227C 220uF/16V SMD 7343
Hết hàng
Tụ tantalum 477A 470uF/10V SMD2917
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Tụ tantalum 477A 470uF/10V SMD2917
Hết hàng
Tụ tantalum 106E 10uf/25v SMD2312
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Tụ tantalum 106E 10uf/25v SMD2312
Hết hàng
Tụ tantalum 106C 10uf/10v SMD2312
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Tụ tantalum 106C 10uf/10v SMD2312
Hết hàng
Tụ tanta 10uF 106E SMD3516
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
 Tụ tanta 10uF 106E SMD3516
Hết hàng
 Tụ tanta 100uF/25v SMD7343
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
 Tụ tanta 100uF/25v
Hết hàng
Tụ Tantalum 1206 10 uF/16V 20% T491A106M016AT
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Tụ Tantalum 1206 10 uF/16V 20%
Hết hàng
Tụ nhôm 1uF/50V
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Tụ nhôm 1uF/50V
Hết hàng
Tụ Tantalum 470uF/10V SMD2917
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Tụ Tantalum 470uF/10V SMD 2917
SL kho: 1450
Tụ Tantalum 106C-10uF 10V SMD1206
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
SL kho: 1000
Tụ Tantalum 106C-10uF 35V SMD2312
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
SL kho: 1500
Tụ Tantalum 106C-10uF 25V SMD2314
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
SL kho: 300
Tụ Tantalum 106C-10uF 10V SMD2313
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Hết hàng
Tụ Tantalum 227C-220uF 16V SMD2312
SL Đơn giá
1
6.500 VNĐ
50 6.200 VNĐ
100 6.000 VNĐ
500 Liên hệ
Tụ tantalum 6032 227, Sai số 10%, 500 pcs/1 reel, Bán theo con.