Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

Vỏ Hộp Nhôm

Hết hàng
Vỏ nhôm 132*28*120mm màu xám
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Vỏ nhôm 132*28*120mm màu xám
Hết hàng
Vỏ tủ điện
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Hết hàng
Vỏ nhôm PCB
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Vỏ nhôm PCB
Hết hàng
Vỏ Nhôm VNT-A033
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 145.000 VNĐ
50 143.000 VNĐ
200 141.000 VNĐ
500 trở lên Liên hệ
Vỏ hộp nhôm thiết kế VNT-A014. Kích thước: 150*125*51 MM (Dài * Rộng * Cao).
Hết hàng
Vỏ Nhôm VNT-A032
SL Đơn giá
1
262.000 VNĐ
10 260.000 VNĐ
50 258.000 VNĐ
200 256.000 VNĐ
500 Liên hệ
Vỏ hộp nhôm thiết kế VNT-A032. Kích thước:  160*204*48 MM   (Dài * Rộng * Cao)
Hết hàng
Vỏ Nhôm VNT-A031
SL Đơn giá
1
155.000 VNĐ
10 153.000 VNĐ
50 150.000 VNĐ
200 145.000 VNĐ
500 Liên hệ
Vỏ hộp nhôm thiết kế VNT-A031. Kích thước:  150*122*45 MM   (Dài * Rộng * Cao)
Hết hàng
Vỏ Nhôm VNT-A030
SL Đơn giá
1
58.000 VNĐ
10 56.000 VNĐ
50 54.000 VNĐ
200 52.000 VNĐ
500 Liên hệ
Vỏ hộp nhôm thiết kế VNT-A030. Kích thước:  90*57*28 MM   (Dài * Rộng * Cao)
Hết hàng
Vỏ Nhôm VNT-A029
SL Đơn giá
1
80.000 VNĐ
10 78.000 VNĐ
50 76.000 VNĐ
200 74.000 VNĐ
500 Liên hệ
Vỏ hộp nhôm thiết kế VNT-A029. Kích thước:   75*64*23.5 MM  (Dài * Rộng * Cao)
Hết hàng
Vỏ Nhôm VNT-A028
SL Đơn giá
1
60.000 VNĐ
10 58.000 VNĐ
50 56.000 VNĐ
200 54.000 VNĐ
500 Liên hệ
Vỏ hộp nhôm thiết kế VNT-A028. Kích thước:   L*57*13 MM  (Dài * Rộng * Cao)
Hết hàng
Vỏ Nhôm VNT-A027
SL Đơn giá
1
120.000 VNĐ
10 118.000 VNĐ
50 116.000 VNĐ
200 114.000 VNĐ
500 Liên hệ
Vỏ hộp nhôm thiết kế VNT-A027. Kích thước:  130*97*40.5 MM  (Dài * Rộng * Cao)
Hết hàng
Vỏ Nhôm VNT-A026
SL Đơn giá
1
55.000 VNĐ
10 53.000 VNĐ
50 51.000 VNĐ
200 49.000 VNĐ
500 Liên hệ
Vỏ hộp nhôm thiết kế VNT-A026. Kích thước:  80*58*24 MM    (Dài * Rộng * Cao)
Hết hàng
Vỏ Nhôm VNT-A025
SL Đơn giá
1
155.000 VNĐ
10 153.000 VNĐ
50 150.000 VNĐ
200 145.000 VNĐ
500 Liên hệ
Vỏ hộp nhôm thiết kế VNT-A025. Kích thước:   130*116*53 MM   (Dài * Rộng * Cao)
Hết hàng
Vỏ Nhôm VNT-A024
SL Đơn giá
1
130.000 VNĐ
10 128.000 VNĐ
50 126.000 VNĐ
200 124.000 VNĐ
500 Liên hệ
Vỏ hộp nhôm thiết kế VNT-A024. Kích thước:   120*114*33 MM  (Dài * Rộng * Cao)
Hết hàng
Vỏ Nhôm VNT-A023
SL Đơn giá
1
142.000 VNĐ
10 140.000 VNĐ
50 138.000 VNĐ
200 136.000 VNĐ
500 Liên hệ
Vỏ hộp nhôm thiết kế VNT-A023. Kích thước:  155*164* 29 MM   (Dài * Rộng * Cao)
Hết hàng
Vỏ Nhôm VNT-A022
SL Đơn giá
1
72.000 VNĐ
10 70.000 VNĐ
50 68.000 VNĐ
200 66.000 VNĐ
500 Liên hệ
Vỏ hộp nhôm thiết kế VNT-A022. Kích thước:   130*105*22 MM    (Dài * Rộng * Cao)
Hết hàng
Vỏ Nhôm VNT-A021
SL Đơn giá
1
57.000 VNĐ
10 55.000 VNĐ
50 53.000 VNĐ
200 51.000 VNĐ
500 43.000 VNĐ
Vỏ hộp nhôm thiết kế VNT-A021. Kích thước:   85*58*25 MM     (Dài * Rộng * Cao)
Hết hàng
Vỏ Nhôm VNT-A020
SL Đơn giá
1
78.000 VNĐ
10 76.000 VNĐ
50 74.000 VNĐ
200 72.000 VNĐ
500 Liên hệ
Vỏ hộp nhôm thiết kế VNT-A020. Kích thước:   100*100*44 MM    (Dài * Rộng * Cao)
Hết hàng
Vỏ Nhôm VNT-A019
SL Đơn giá
1
45.000 VNĐ
10 44.000 VNĐ
50 42.000 VNĐ
200 40.000 VNĐ
500 Liên hệ
Vỏ hộp nhôm thiết kế VNT-A019. Kích thước:   80*25*25 MM   (Dài * Rộng * Cao)
Hết hàng
Vỏ Nhôm VNT-A018
SL Đơn giá
1
45.000 VNĐ
10 44.000 VNĐ
50 42.000 VNĐ
200 40.000 VNĐ
500 Liên hệ
Vỏ hộp nhôm thiết kế VNT-A018. Kích thước:   100*66*27 MM    (Dài * Rộng * Cao)
Hết hàng
Vỏ Nhôm VNT-A017
SL Đơn giá
1
70.000 VNĐ
10 68.000 VNĐ
50 66.000 VNĐ
200 64.000 VNĐ
500 Liên hệ
Vỏ hộp nhôm thiết kế VNT-A017. Kích thước:  100*66*27 MM    (Dài * Rộng * Cao).