Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

Vỏ Hộp

Hết hàng
Vỏ gateway
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Vỏ gateway
Hết hàng
Nắp dưới Gateway
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Nắp dưới Gateway
Hết hàng
Nắp trên Gateway
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Nắp trên Gateway
Hết hàng
Vỏ nút nhấn màu xám
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Vỏ nút nhấn màu xám
Hết hàng
Vỏ nhôm 132*28*120mm màu xám
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Vỏ nhôm 132*28*120mm màu xám
Hết hàng
Vỏ nhựa OBD2 GPS
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Vỏ nhựa OBD2 GPS
Hết hàng
Vỏ nhựa DB9 connector
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Vỏ nhựa DB9 connector
Hết hàng
Vỏ nhựa RFID
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Vỏ nhựa RFID
Hết hàng
Vỏ tủ điện
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Hết hàng
Vỏ hộp nhựa màu đen
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Vỏ hộp nhựa màu đen
Hết hàng
Vỏ nhôm PCB
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Vỏ nhôm PCB
Hết hàng
Vỏ Hộp VNT-SS001
SL Đơn giá
1
48.000 VNĐ
5 38.400 VNĐ
10 Liên hệ
Vỏ hộp thiết kế VNT-SS001: 95*95*34 MM, Bán theo chiếc
Hết hàng
Vỏ Hộp Nhựa VNT-P087
SL Đơn giá
1
100.000 VNĐ
5 80.000 VNĐ
10 Liên hệ
Vỏ hộp thiết kế VNT-P087: 95*95*18 MM, Bán theo chiếc
Hết hàng
Vỏ Hộp VNT-RM004
SL Đơn giá
1
14.000 VNĐ
10 11.000 VNĐ
20 Liên hệ
Vỏ Hộp Remote VNT-P086, Bán theo con
Hết hàng
Vỏ Hộp VNT-RM003
SL Đơn giá
1
9.000 VNĐ
10 7.000 VNĐ
20 Liên hệ
Vỏ Hộp Remote VNT-P085 , Bán theo chiếc
Hết hàng
Vỏ Hộp VNT-RM002
SL Đơn giá
1
9.000 VNĐ
10 7.000 VNĐ
20 Liên hệ
Vỏ Hộp Remote VNT-P084 , Bán theo chiếc
Hết hàng
Vỏ Hộp VNT-RM001
SL Đơn giá
1
9.000 VNĐ
10 7.000 VNĐ
20 Liên hệ
Vỏ Hộp Remote VNT-P083 , Bán theo chiếc
Hết hàng
Vỏ Hộp VNT-P083
SL Đơn giá
1
6.000 VNĐ
10 4.500 VNĐ
20 Liên hệ
Vỏ hộp thiết kế VNT-P083: 86*36*22 MM, Bán theo chiếc
Hết hàng
Vỏ Hộp VNT-P082
SL Đơn giá
1
10.000 VNĐ
10 8.000 VNĐ
20 Liên hệ
Vỏ hộp thiết kế VNT-P082: 72*33*22 MM, Bán theo chiếc
Hết hàng
Vỏ Hộp VNT-P081
SL Đơn giá
1
10.000 VNĐ
10 8.000 VNĐ
20 Liên hệ
Vỏ hộp thiết kế VNT-P081: 100*39*25 MM, Bán theo chiếc