Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

Vỏ Remote

Hết hàng
Vỏ Hộp VNT-RM004
SL Đơn giá
1
14.000 VNĐ
10 11.000 VNĐ
20 Liên hệ
Vỏ Hộp Remote VNT-P086, Bán theo con
Hết hàng
Vỏ Hộp VNT-RM003
SL Đơn giá
1
9.000 VNĐ
10 7.000 VNĐ
20 Liên hệ
Vỏ Hộp Remote VNT-P085 , Bán theo chiếc
Hết hàng
Vỏ Hộp VNT-RM002
SL Đơn giá
1
9.000 VNĐ
10 7.000 VNĐ
20 Liên hệ
Vỏ Hộp Remote VNT-P084 , Bán theo chiếc
Hết hàng
Vỏ Hộp VNT-RM001
SL Đơn giá
1
9.000 VNĐ
10 7.000 VNĐ
20 Liên hệ
Vỏ Hộp Remote VNT-P083 , Bán theo chiếc