Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

Zener Diodes

Hết hàng
BZT52C16-7-F
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
BZT52C16-7-F
Hết hàng
MMSZ5231BT1G
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
MMSZ5231BT1G
Hết hàng
BZT52C5V1
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
  BZT52C5V1-7-F  
Hết hàng
Diode zener 1N4742
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Diode zener 1N4742
Hết hàng

MM3Z5V6T1G
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
  MM3Z5V6T1G   MM3Z5V6T1G
Hết hàng
Diode zenner FLZ6V8A
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
FLZ6V8A
Hết hàng
Diode zener 1N4148 DIP
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Diode zener 1N4148 DIP
Hết hàng
Diode zener 12V 1/2W
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Diode zener 12V 1/2W
Hết hàng
Diode zener FLZ6VA
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Diode zener FLZ6VA
Hết hàng
Zenner diode ZMM5V1
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Zenner diode ZMM5V1 1/2W 3V3 SOD-81
Hết hàng
Diode zenner BzV55-C3V3
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Diode zenner BzV55-C3V3
SL kho: 2500
ZMM6V8 1/2W 6V8 SOD-80
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 48.000 VNĐ
50 46.000 VNĐ
200 44.500 VNĐ
500 43.000 VNĐ
Hết hàng
1N4751ATR
SL Đơn giá
1
300 VNĐ
50 280 VNĐ
100 260 VNĐ
500 240 VNĐ
1000 Liên hệ
1N4751ATR Diode Zener 30V 1W, Bán theo con
SL kho: 7500
ZMM3V6 1/2W 3V6 SOD-80
SL Đơn giá
1
180 VNĐ
100 160 VNĐ
500 140 VNĐ
1000 Liên hệ
Diode Zener ZMM3V0  1/2W 3V6 SMD1206 , 2500 pcs/1 reel, Bán theo con.
Hết hàng
1N4746A  1W 18V DIP
SL Đơn giá
1
350 VNĐ
50 320 VNĐ
100 300 VNĐ
500 Liên hệ
1N4746A, Diode zener 1W 18V, Bán theo con.
Hết hàng
ZMM3V0 1/2W 3V SOD-80
SL Đơn giá
1
180 VNĐ
100 160 VNĐ
500 140 VNĐ
1000 Liên hệ
Diode Zener ZMM3V0  1/2W 3V SMD1206 , 2500 pcs/1 reel, Bán theo con.
SL kho: 7500
ZMM3V9 1/2W 3V9 SOD-80
SL Đơn giá
1
180 VNĐ
100 160 VNĐ
500 140 VNĐ
1000 Liên hệ
Diode Zener ZMM3V9  1/2W 3V9 SMD1206 , 2500 pcs/1 reel, Bán theo con.
Hết hàng
ZMM4V3 1/2W 4V3 SOD-80
SL Đơn giá
1
180 VNĐ
100 160 VNĐ
500 140 VNĐ
1000 Liên hệ
Diode Zener ZMM4V3  1/2W 4V3 SMD1206 , 2500 pcs/1 reel, Bán theo con.
SL kho: 5000
ZMM3V3 1/2W 3V3 SOD-80
SL Đơn giá
1
180 VNĐ
100 160 VNĐ
500 140 VNĐ
1000 Liên hệ
Diode Zener ZMM3V3  1/2W 3.3V SMD1206 , 2500 pcs/1 reel, Bán theo con.
SL kho: 1000
ZMM5V1 1/2W 5V1 SOD-80
SL Đơn giá
1
180 VNĐ
50 160 VNĐ
100 140 VNĐ
500 120 VNĐ
Diode Zener ZMM5V1  1/2W  5.1V SMD1206 , 2500 pcs/1 reel, Bán theo con.